© RA Metsä       |       Sopimusehdot       |       Yhteystiedot       |       Design:

Metsänhoitoa ja joulukuusia

RA Metsä Ky tuottaa metsäomistajille yksilöllisiä metsänhoitopalveluja.

metsuri.jpgMetsässä tehtäviä toimenpiteitä ei ratkaista toimistolla tietokoneen ääressä, vaan maastossa, jossa kaikki toimenpiteeseen vaikuttavat puusto- maasto- ja ilmasto-olosuhteet sekä asiakkaan toiveet voidaan ottaa huomioon. Erityisesti hoitotöiden suunnittelu sekä metsänviljelyiden ja taimikonhoitojen toteutus ovat vahvinta osaamisaluetta. Aloitimme myös ensiharvennusten teon Harverilla sekä erikoishakkuut miestyönä.

Metsänhoidon lisäksi toinen ”puujalka” on joulukuusien kasvatus ja myynti. Kuusia hoidetaan muiden töiden ohessa lähinnä keväällä ja syksyllä. Joulun alla on korjuu- ja myyntisesonki, jolloin metsänhoitotyöt jäävät hetkeksi.

Riku Aaltonen, metsänhoitaja