© RA Metsä       |       Sopimusehdot       |       Yhteystiedot       |       Design:

Hakkuut Harverilla

  • ajouravälit jopa  50m
  • puut tarkasti talteen
  • hakkuu valoisassa
  • kuidut,  energiapuut, polttopuut ja pienet tukit
  • puistot ja muut kohteet, jonne ei haluta ajouria
  • hakkuut lähinnä talvikaudella

Harveri on erinomainen kone nuoriin metsiin, joissa ensiharvennuksessa ei yritetä saada mahdollisimman suurta määrää puuta korjattua, vaan tavoitteena on jättää mahdollisimman hyvä ja kasvava puusto kasvamaan seuraavaa harvennusta varten.

Olemme aloittaneet koneelliset hakkuut Harverilla, joka on pieni, kapea ja erittäin maastokelpoinen ensiharvennusten erikoiskone, joka mahtuu pujottelemaan kasvamaan jätettävien puiden lomassa. Harverissa on hakkuupää ja mittalaitteet, joten sillä tehdään töitä samoin periaattein, kuin isommillakin hakkuukoneilla. Suurin ero muihin koneisiin on se, että ohjaamon sijasta Harverin rungon päällä on kuormatila tehdyille puille. Tämä mahdollistaa sen, että ajourien välissä puut tehdään koneen kyytiin, jolloin uria voi olla jopa puolet normaalia harvemmassa. Koska uria on vähemmän, niin parhaita hyvin kasvavia valtapuita jää kasvamaan enemmän kuin hakkuussa, jossa uria on enemmän.  Konetta käytetään ohjaamon sijasta kauko-ohjaimella – kuljettajalla on siten hyvä mahdollisuus jäävien puiden tarkkaan valikointiin.

Harverin hakkuupää on isoja hakkuukoneita pienempi ja sillä saadaan karsittua ja mitattua rungot 3 cm asti. Tällöin myös tehdyn energiapuun kuutiomäärä saadaan mitattua heti hakkuun yhteydessä.

Koneessa on valot, mutta käytännössä sillä ei voi tehdä töitä pimeässä, joten sillä työskennellään vain valoisana aikana.

Hakkuupäällä voidaan kaataa enintään 30 cm paksuisia puita. Parhaiten se soveltuu hieman pienempien puiden kaatoon ja karsintaan. Harverilla voidaan siis tehdä pieniä tukkeja, pikkutukkia, parruja, kuitupuuta, polttopuuta ja karsittua energiarankaa. Kone soveltuu parhaiten perinteisiin ensiharvennuksiin ja kohteisiin, joista saadaan sekä kuitupuuta että karsittua energiarankaa.

Harveri soveltuu erinomaisesti puistometsiin, tonteille ja muille erikoiskohteille, jonne ei haluta ajouria. Puut ja mahdollisesti myös niiden latvat voidaan tuoda koneella suoraan tien varteen, jolloin uraa ajokonetta varten ei tarvitse avata. Vastaavasti pienet kuviot metsässä eivät tarvitse lainkaan ajouraa.

Hakkuita tehdään pääsääntöisesti talvikaudella, koska kesäkaudella keskitymme hoitotöihin. Tässä Harverissa on kantokäsittelylaite, joten myös kesällä tehtävät hakkuut onnistuvat tarvittaessa. Koneessa on erittäin pieni pintapaine, joten kesähakkuissa voidaan pehmeimmissä paikoissa kasvavat puut tehdä kyytiin ja tuoda kovemmalla paikalla sijaitsevalle ajouralle.