© RA Metsä       |       Sopimusehdot       |       Yhteystiedot       |       Design:

Mieshakkuut

• Ylispuiden poisto

• 2-jaksoisten metsien hakkuu


• Tonttihakkuu

• Ensiharvennukset Harverilla ja miestyönä

Osa metsien hakkuista on vielä järkevää tehdä miestyönä. Tällaisia kohteita ovat ensisijaisesti ylis- ja siemenpuiden poistot sekä 2-jaksoiset metsät. Hieskoivikko, jonka alla kasvaa hyvä kuusentaimikko, on hyvä esimerkki kohteesta, jossa taimikko on arvokkaampi kuin päällä kasvava koivikko. Hakkuu kannatta tehdä siten, että kuusikko säästyy.

Miestyönä pystytään varomaan kasvamaan jääviä taimia paremmin kuin koneella tehdyssä hakkuussa. Näin voidaan saada säästettyä valmiina oleva taimikko ja vältytään uudistamiskustannuksilta.

Miestyönä pääsemme myös kohteisiin, joihin koneilla ei päästä, kuten tonteille tai jyrkänteisiin.

Miestyönä tehtyä puiden kaatoa voidaan myös yhdistää hakkuukoneen työskentelyyn, jossa puita kaadetaan koneen ulottuville ja näin voidaan säästää suurempi osa isojen puiden alla kasvavista taimista. 

Voimme myös yhdistää mieshakkuuta ja Harverilla työskentelyä ensiharvennuksilla. Kummallakin tavalla tehdään parhaiten soveltuvat osat hakkuutyömaasta.

Hakkuut keskitämme talvikaudelle.