© RA Metsä       |       Sopimusehdot       |       Yhteystiedot       |       Design:

Metsänuudistaminen

• Muokkaus, suunnittelu ja valvonta

• Taimet ja siemenet


• Istutus ja kylvö


• Uudistamisen jälkiseuranta

Puukauppa kilpailutetaan useimmiten, mutta uudistamista harvoin. Vertaamalla hintaa ja laatua voi metsänomistaja helposti säästää satasia.

Metsän uudistaminen lähtee liikkeelle jo edellisen puusukupolven kasvattamisesta. Lähellä päätehakkuuikää olevien puustojen harvennusta tulee ehdottomasti välttää, sillä heinille ja vesakolle ei kannata antaa etumatkaa taimiin nähden.

Risut ja kannot pitää saada uudistusalalta pois mahdollisimman pian, varsinkin, jos alueella on valmiiksi heinää ja vesakkoa. Uudistamisen kanssa ei kannata vitkutella, sillä onnistumismahdollisuudet heikkenevät joka vuosi.

Maanmuokkaus on tärkeä osa uudistamisketjua. Osa alan toimijoista kilpailee hinnalla uudistamisessa siten, että mättäitä tehdään minimimäärä ja siten myös taimia istutetaan myös harvempaan. Tämä perustuu uskoon siitä, että alueelle syntyy luonnontaimia, jotka täydentävät taimikon. Yleensä taimia syntyykin, mutta usein ne ovat väärää puulajia tai istutustaimia pienempiä, jolloin se ovat juuri niitä puita, jotka poistetaan taimikonhoidossa.

Hyvissä mättäissä taimi kasvaa yleensä paljon paremmin kuin maahan raavituissa laikuissa. Erityisesti huomiota kannattaa kiinnittää myös ojien aukaisuun ja mahdollisen navero-ojien tekoon muokkauksen yhteydessä.

Tekemällä riittävä määrä mättäitä ja istuttamalla suositusten ohjaama määrä saadaan yleensä aikaiseksi hyvä ja kasvupaikalle sopiva taimikko, vaikka osa istutetuista taimista usein tuhoutuu.